STARTUP Incubator Rijeka

All teams


eNabava / Sentit

Naziv projekta/tima: eNabava / Sentit

Članovi tima: Emanuel Pirić, Tea Terzić i Mihael Vuherer

O projektu: Centralizirani sustav nabave dostupan svim organizacijama, korporacijama ili državama koji bi djelovao na ubrzanje poslovanja i poslovne logistike. Sustav eNabave nudi rješenje problema nabave – od procesa traženja i odabira dobavljača, sirovina ili proizvoda, pa do sklapanja ugovora.

Kontakt: enabava@sentit.hr

© 2013 STARTUP Incubator Rijeka