STARTUP Incubator Rijeka

All teams


ReShroom

Naziv tima/projekta: ReShroom

Članovi tima: Filip Petrović i Andrea Bukša

Naziv projekta: Reshroom – Ideja je napraviti pilot pogon za iskorištavanje celuloznog otpada (stari papir, talog od kave) kojeg će se tretirati tako da se neutraliziraju štetne tvari i dobije podloga pogodna za rast jestivih gljiva, za početak bukovača. Tako će se od otpada – sirovine niske vrijednosti, dobiti proizvod vrlo visoke vrijednosti. Gljive će se koristiti kao hrana, ali i za izoliranje visokovrijednih spojeva koji se koriste za dodatke prehrani, a imaju blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje.

Kontakt: fpetrovic@student.uniri.hr; www.facebook.com/reshroom/?fref=ts

© 2013 STARTUP Incubator Rijeka