STARTUP Incubator Rijeka

All teams


RiUse

Naziv tima/projekta: RiUse

Članovi tima: Damir Batarelo, Tanja Kalčić, Vanja Kauzlarić, Davor Popdankovski, Anja Štefan, Ines Nenadić, Matko Hrvatin

O projektu: RiUse centar je nastavak razrade nekolicine poduzetničkih ideja od strane članova Saveza udruga Molekula (SUM) te partnerske udruge Kombinat. U kraćem opisu RiUse centar bi se većim djelom nalazio na području nekadašnje tvornice papira” Hartera” te bi označio povratak manjeg dijela industrije na to područje. Vodeći se načelima društvenog poduzetništva, RiUse centar sastojao bi se od nekoliko reciklažnih pogona odnosno inicijativa, a prva je reciklaža tekstila.

Kontakt: grindpunx@gmail.com

© 2013 STARTUP Incubator Rijeka