STARTUP Inkubator Rijeka

Svi mentori


Ana Jergović

Ana Jergović se deset godina bavi marketingom i komunikacijama na području JI Europe. Suosnivačica je kreativne agencije IDEOTEKA čiji cilj je osmišljavanje i dizajniranje komunikacijskih strategija koje se temelje na IDEJI. Tako je nastalo i ime agencije. Posebno su joj prirasli srcu startup projekti, zbog energije i entuzijazma koji stoje iza svježih ideja.

© 2013 STARTUP Inkubator Rijeka