STARTUP Inkubator Rijeka

Svi mentori


dr.sc.Petra Karanikić

Voditeljica Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci i nositeljica kolegija Intelektualno vlasništvo na diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Područje rada i interesa odnosi se na zaštitu i komercijalizaciju  intelektualnog vlasništva kako Sveučilišta tako i gospodarskih subjekata. Osim toga, područje rada odnosi se i na upravljanje inovacijama, poduzetništvo, transfer tehnologije, i dr.. Pohađala sam, ali i održala čitav niz edukacija iz područja transfera tehnologije, intelektualnog vlasništva i komercijalizacije za znanstvene djelatnike, ali i gospodarske subjekte, a za male i srednje poduzetnike i na koji način unaprijediti poslovanje kroz inovaciju te zaštitu i načinima komercijalizacije intelektualnog vlasništva. Doktorirala sam iz područja transfera tehnologije i inozemnih direktnih investicija.

Kontakt: pkaranikic@uniri.hr

© 2013 STARTUP Inkubator Rijeka