STARTUP Inkubator Rijeka

Svi mentori


Sandra Perčić

Diplomirala pravo u Rijeci i položila pravosudni ispit. U odvjetništvu radila na mnogo predmeta iz područja trgovačkog prava, zemljišnoknjižno pravo, prava društava sa međunarodnim elementom, zaštite intelektualnog vlasništva, sa posebnim interesom na pravo IT-a.

© 2013 STARTUP Inkubator Rijeka