STARTUP Inkubator Rijeka

ISKAZ INTERESA ZA ULAZAK U STARTUP INKUBATOR RIJEKA


Poslovna ideja (Radni naziv projekta i područje iz kojeg dolazi ideja)

Podnositelj poslovne ideje i osoba za kontakt (Ime i prezime)

Članovi tima (Ime i prezime, adresa, OIB, kontakt broj, e-mail i njihova funkcija u timu)

Opis ideje (Opišite projekt u jednoj rečenici)

Priložite detaljna obrazloženja (2-3 stranice, .doc, .pdf, .ppt) s posebnim naglaskom na inovativnost, tržišni potencijal, stupanj razrade poslovne ideje te motiviranost i spremnost tima za razradu ideje

Poslovne prednosti (Opišite u maksimalno 5 rečenica koje su prednosti vašeg rješenja u odnosu na postojeća?)

Priložite detaljnja obrazloženja poslovnih prednosti (maksimalno 2 stranice, .doc, .pdf, .ppt)

Životopis svih članova tima

Vaša e-mail adresa

 

 

Suglasan/suglasna sam da se osobni podaci i opis ideje koje sam dao/dala prilikom ispunjavanja ovog obrasca smiju isključivo koristiti za ocjenu prijave poslovne ideje te se neće koristiti za druge svrhe.

Sve navedene podatke Startup inkubator Rijeka će pohranjivati na rok od 2 godine, od donošenja odluke o podnesenoj prijavi, a sukladno Planu klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela Grada Rijeke.

© 2013 STARTUP Inkubator Rijeka