STARTUP Inkubator Rijeka

Prijava


Timovi

Startup inkubator namijenjen je mladim osobama i njihovim timovima koji posjeduju znanja i ideje iz područja industrijskog dizajna, različitih znanstvenih i stručnih područja, informacijskih tehnologija, računalnih aplikacija.

Stručna pomoć pri realizaciji ideja osigurana je od strane mentora. Usluge mentora, pristup internetu i korištenje prostora inkubatora u Ružićevoj 14 je za korisnike u razdoblju predinkubacije (8 mjeseci) u potpunosti besplatna.

Prijave se provode radi ocjene poslovnih ideja timova kojima će Startup inkubator pružiti podršku u razradi poslovne ideje, njenoj komercijalizaciji i pristupu izvorima financiranja.

Ocjene poslovnih ideja koje provodi Programsko vijeće temelje se na odgovorima na sljedeća pitanja:

  • u čemu podnositelj/i prijave vidi/e izazov (što može/gu unaprijediti),
  • koje novo rješenje pruža poslovna ideja u odnosu na postojeće stanje,
  • postoji li potreba za proizvodom (mogući tržišni potencijal),
  • da li rješenje značajno mijenja ustaljene neefikasne procese na tržištu sasvim novim pristupom ili predstavlja korištenje nove tehnologije,
  • koja je ekonomska prednost (da li rješenje nudi značajne uštede u odnosu na konkurentne proizvode i rješenja).

Iskažite nam svoj interes za ulazak u Startup inkubator!

Obrazac: Iskaz interesa za ulazak u Startup inkubator Rijeka


Mentori

Mentori Startup inkubatora su stručnjaci iz znanstvenih i stručnih područja prirodnih i tehničkih znanosti te iz područja zaštite prava industrijskog vlasništva, razvoja proizvoda i marketinga.

Uloga mentora zasniva se na dobrovoljnoj osnovi, a ukoliko je prebivalište mentora izvan Rijeke u krugu većem od 50 km, pokriva se naknada u visini troškova prijevoza i jedne dnevnice. Mentori potpisuju izjavu o etičkom kodeksu mentora.

Od mentora se traži da povremeno nadgleda rad tima kojeg mentorira i to  fizički u prostoru najmanje jednom mjesečno, po mogućnosti video-vezom i telefonskim kontaktom za savjete po potrebi.

Korisnici samostalno biraju mentora s liste mentora.

Mentori prilikom prijave podnose životopis sa naglaskom na područje i rezultate rada te preporuke poslodavca ukoliko su dostupne.

Prijave za mentore Start-up inkubatora Rijeka otvorene su kontinuirano, podnose se on-line putem obrasca. Programsko vijeće utvrđuje konačnu listu mentora.

Imate iskustva i znanja iz područja razvoja proizvoda, marketinga, zaštite prava industrijskog vlasništva, ostalih područja prirodnih i tehničkih znanosti?

Želite postati mentor timovima u Start-up inkubatoru?

Prijavite se!

Obrazac: Prijava za poslovne mentore Startup inkubatora Rijeka

© 2013 STARTUP Inkubator Rijeka