STARTUP Inkubator Rijeka

NOVOSTI


Predstavljanje timova i mentora

Rijeka, 11.06.2015.

Timovi i mentori

U Startup inkubatoru Rijeka od 25. do 29. svibnja 2015.  bila su organizirana predstavljanja mentora za nove timove  četvrte generacije koji su  započeli sa radom. Predstavljanja mentora  je način za povezivanje timovima i mentora te začetak intenzivnijeg rada na razvoju projektnih  ideja. Način predstavljanja mentora prilagođen je potrebama timova. U četvrtoj generaciji predstavilo se ukupno 17 mentora, te je u ovoj  generaciji timovima dostupna  mentorska mreža koju čini 26 mentora. Nakon predstavljanja mentora očekuju se  mnogobrojne konzultacije, sastanci  i radionice  nove generacije korisnika

Valentina   /     /     /  


© 2013 STARTUP Inkubator Rijeka