UKLJUČI SE U AKCIJU 'KREATIVNI DOKTORI'

U Startup inkubatoru specijalizirali smo se za pružanje odgovora, uvida, prijedloga i savjeta na sve moguće vrste pitanja naših korisnika, a sve u cilju da poslovna ideja zaživi i postane perspektivna poduzetnička inicijativa. Radionice, predavanja, individualne konzultacije i tematski eventi neki su od postojećih kanala putem kojih naši mentori, predavači, suradnici i koordinatori pomažu timovima u pokretanju vlastitog biznisa, a od 13. generacije uvodimo još jedan, za prvu fazu tek pilot projekt, pod nazivom – Kreativni doktori. Radi se o interakciji između 'pacijenata' koji postavljaju pitanja i traže savjete i 'doktora' koji na te zahtjeve pružaju odgovore, moguća rješenja i prijedloge. Mjesto susreta je Facebook stranica Startup inkubatora, koja će ovom pilot projektu poslužiti kao suradnička platforma, odnosno 'klinika' za dodatnu vitalnost i osnaživanje kreativnih ideja. Naši 'pacijenti' mogu pitati štogod žele, a što je vezano uz razvoj njihove inicijalne poslovne ideje. Svako 'tko', 'što', 'kada', 'gdje', 'koliko', 's kim' i druge nedoumice u ovom bi modelu mogle dobiti raznolike, inspirativne, maštovite, stručne i iskustvene odgovore koji će pomoći u daljnjem razvoju i napredovanju tima koji je upit postavio. U ulozi 'doktora', dakle, može se naći čitava startup zajednica, a u ulozi 'pacijenta' svatko tko ima problem, primarno sadašnji i bivši korisnici Startup inkubatora i co-working prostora u RiHub-u.

Kako to funkcionira?

Ako želite postati kreativni 'pacijent', postupak je sljedeći:

  1. Na email adresu Startup inkubatora startup@rijeka.hr dostavljate pitanje. Mi ga zaprimamo, eventualno vam postavimo potpitanje i uredimo da bude spremno za objavu.
  2. Problem se posta na Facebook stranici Startup inkubatora.
  3. 'Doktori' se pozivaju na rješavanje problema u komentarima ispod posta.
  4. Intervencije 'doktora' se prate, kao i zadovoljstvo ‘pacijenta’.

Attention! Kako ni ‘doktori’ u komentarima nisu anonimni, tako nisu ni ‘pacijenti’. Dostavom pitanja na email adresu pristajete na objavu vašeg imena i prezimena, te naziva vaše poslovne ideje.

Ako želite postati kreativni doktor, dovoljno je da pratite Facebook stranicu Startup inkubatora. Ako još niste u toj skupini, jedan ‘follow’ ili ‘like’ smješta vas u zajednicu koja broji 2.8K+ ljudi.

Da ne bi došlo do neželjenih učinaka i da bismo osigurali red i funkcionalnost našeg digitalnog alata, donijeli smo određene pravila kojih se svi sudionici moraju pridržavati:

  1. Pristojnost i kultura na prvom mjestu

Hejtanje strogo zabranjeno kao i bilo kakav oblik vrijeđanja, omalovažavanja ili nepoštivanja ‘pacijenata’ i ‘doktora’. Igramo civilizirano! Komentari koji nisu usklađeni s ovim pravilom bit će eliminirani.

  1. IMO/IMHO/IMAO

Uvijek ima više rješenja. ‘Pacijenti’ imaju pravo na drugo mišljenje.

  1. Držimo se teme!

Raspravlja se o problemu. Ostale nerelevantne teme, mišljenja i stavovi bit će odstranjeni radi dobrobiti ‘pacijenta’.

  1. Dijeljenje posta

Poželjno! Time okupljamo nove ‘doktore’ i ‘pacijente’

  1. Jednom pacijent – drugi put doktor

‘Pacijenti’ i ‘doktori’ mogu se izmijeniti u ulogama. Dok god je to u korist ‘pacijenta’!

  1. Priznanje za najaktivnije doktore

Najaktivniji i najučinkovitiji ‘doktori’ dobivaju priznanje ‘Doktor specijalist’. Uručenje priznanja je digitalno i javno J

Akcija ‘Kreativni doktori’ dio je Lokalnog akcijskog plana za podršku kulturnim i kreativnim industrijama kojeg je Grad Rijeka razvio u okviru EU projekta ECoC-SME programa Interreg Europe. Očekujemo dobar prijem i rezultate provedbe ove aktivnosti jer imamo još puno planova s Kreativnim doktorima. Osim moguće uspostave samostalne digitalne platforme, kliniku planiramo proširiti novim uslugama poput ‘Kućnih posjeta’ za rješavanje problema one-on-one, 'Doktorima bez granica' za pitanja iz područja EU projekata i međunarodnog tržišta te 'Nisam doktor, al’ mogu pogledat’' za peer-to-peer razmjenu ideja i mišljenja. U planu je i fizička verzija Kreativnih doktora putem informativne ploče smještene u RiHub-u, koju smo nazvali 'Board of solutions'. Mehanizam je isti kao i putem Facebooka, samo ćemo u ovom slučaju koristiti fizičku ploču i post-it papiriće.

Uz Kreativne doktore, Lokalni akcijski plan za podršku KKI razvijen u okviru EU projekta ECoC-SME od strane Grada Rijeke – odjela za poduzetništvo predviđa i pokretanje Kreativnog edukacijskog modula u sklopu programa Startup inkubatora Rijeka te izradu plana upravljanja centrom RiHub. Provedba plana financira se iz gradskog proračuna Grada Rijeke.